Baner Wacław Gregorczyk


Witam, na mojej stronie.


Pragnę Państwu przedstawić informacje na temat mojej osoby, dotychczasowej działalności oraz osiągnięć. Dziękuję za poświęcony czas.

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianymi wśród mieszkańców informacjami o rzekomej likwidacji szkół po wygranych przeze mnie wyborach na Burmistrza Gminy Krzeszowice zmuszony jestem kategorycznie oświadczyć, że żadnych tego typu działań nie przewiduję.
Problemy edukacji są dla mnie bardzo istotne i nie widzę potrzeby likwidacji żadnych placówek oświatowych na terenie Gminy Krzeszowice. Wręcz przeciwnie, dołożę wszelkich starań aby poziom kształcenia w Gminie Krzeszowice na wszystkich szczeblach wzrastał do takiego, który sprawi, że to do naszych szkół będą przyjeżdżać uczniowie z sąsiednich gmin, odwrotnie niż to ma miejsce obecnie. Można to osiągnąć poprzez wzrost nakładów na remonty, rozwój nowoczesnej infrastruktury przy szkołach, uczestnictwo w innowacyjnych programach edukacyjnych realizowanych przez samorząd powiatowy czy też wojewódzki.
Chciałbym przypomnieć, że w latach 2002 - 2010 pracowałem w Komisjach Edukacji, będąc Przewodniczącym Komisji w latach 2006-2010. Zainicjowałem w tym okresie samodzielnie czy też wspólnie z członkami tych Komisji takie zadania jak: budowa 2 sal gimnastycznych, budowa 2 przedszkoli, kompleksowa termomodernizacja kilkunastu placówek oświatowych. Wprowadziliśmy zwyczaj odbywania posiedzeń wyjazdowych komisji w szkołach. Utworzono bądź zmodernizowano pracownie komputerowe w szkołach. Z myślą o młodzieży szkolnej opracowano projekt budowy basenu z pozwoleniem na budowę. Proponowałem rozbudowę ZPO w Woli Filipowskiej o część przedszkolną. Przypominam również część mojego programu wyborczego dotyczącego edukacji:
- zwiększenie nakładów na remonty w szkołach;
- budowa boisk typu _orlik_ przy każdym zespole szkół;
- rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej i wymiana nawierzchni w hali sportowej przy gimnazjum w Krzeszowicach;
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Pozdrawiam
Wacław Gregorczyk
Podziekowanie
List